GARANTIA JUVENIL

NOVETAT: Mapa de llocs on tenen ofertes vigents

La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir l’atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball.

Està adreçada a persones joves que tenen més 16 i menys de 30 anys, que actualment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació, amb l’objectiu de rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua, de formació o una estada de pràctiques en el marc de l’oferta de programes disponibles.

APUNTA’T A LA GARANTIA JUVENIL

QUÈ T’OFEREIX LA GARANTIA JUVENIL?

Si compleixes el requisits pots consultar els cursos i ofertes de feina a través d’aquest enllaç

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER PODER-TE INSCRIURE?

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.-

 

COM ET POTS INSCRIURE?

1. Pots demanar cita prèvia a través d’aquest ENLLAÇ i contactarem amb tu.

2. Pots fer la inscripció tu mateix seguint els passos que t’indiquem en aquest ENLLAÇ.

Enllaç al formulari directe: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=11325

 

 

Anuncios